สรุปการดำเนินการโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕ ระยะที่ ๓

result_s3-2-3apl2565

*ดาวน์โหลดเอกสาร PDF