วันอาทิตย์, มิถุนายน 13

แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง

ที่ปี พ.ศ.ชื่อแบบฟอร์มดาวน์โหลดเอกสารLessPaper
1แบบฟอร์มตัวอย่าง บันทึกแจ้งสิ้นสุดการจ้างDOCX
2ลิงค์กรอกข้อมูลบุคลากรรายบุคคลLink
22564กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2564RAR
32563กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563RAR
42562กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2562RAR , PDF
52561กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2561RAR
62560กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563RAR