ข่าวรับสมัครบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์) ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์)ประเภท ปฏิบ …

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์) ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป Read More »

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างวิชาการ (ออนไลน์)

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ออนไลน์)ประเภท วิชา …

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างวิชาการ (ออนไลน์) Read More »

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการ

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ประเภท วิชาการ ตามที …

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายปฏิบัติการวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นลู …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสายปฏิบัติการวิชาชีพ Read More »