ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สถิติการลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 *ลงทะเบียนได้ที่ : https://pvd.mcu.ac.th/?p=1107 หรื …

สถิติการลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรห …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ Read More »

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยประม …

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ Read More »

E-Book นโยบายบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี

*แหล่งที่มา : https://online.pubhtml5.com/wqul/ibrd/ ** …

E-Book นโยบายบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี Read More »

ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเมธีธรรมาจารย์ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชวัชรสารบัณฑิต

บุคลากรและลูกจ้าง กองกลาง สำนักงานอธิการบดีกราบถวายมุทิ …

ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเมธีธรรมาจารย์ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชวัชรสารบัณฑิต Read More »

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผ …

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »