ข่าวกิจกรรมทั่วไป

E-Book นโยบายบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี

*แหล่งที่มา : https://online.pubhtml5.com/wqul/ibrd/ ** …

E-Book นโยบายบริหารงานมหาวิทยาลัย โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี Read More »

ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเมธีธรรมาจารย์ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชวัชรสารบัณฑิต

บุคลากรและลูกจ้าง กองกลาง สำนักงานอธิการบดีกราบถวายมุทิ …

ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเมธีธรรมาจารย์ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชวัชรสารบัณฑิต Read More »

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผ …

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕

กราบนมัสการและเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต รำลึกถึ …

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบ …

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

  ดาวน์โหลดประกาศนี้ ที่มา : พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบัง …

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ Read More »

การดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

*ที่มา : Facebook กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จำนวนคนดู …

การดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยา …

วีดีโอโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย Read More »