ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕ Read More »

แจ้งประกาศเรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา …

แจ้งประกาศเรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก Read More »

ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ (PDF) *ประกาศอื่นๆ https://ce …

ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน Read More »

กองกลางจัดประชุมจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. …

กองกลางจัดประชุมจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก Read More »

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดรับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดรับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก Read More »

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน “๑๑๘ ปี ชาตกาล” เจ้า …

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) Read More »

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป …

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖ Read More »

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระและองค์การมหาชน

ธนาคารออมสินสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด ปล่อยกู้รายละไ …

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระและองค์การมหาชน Read More »