ข่าวกิจกรรมทั่วไป

e-Book วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 79

*ที่มา : https://pvd.mcu.ac.th/?p=1301 **ดาวน์โหลดเป็นไ …

e-Book วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 79 Read More »

ประกาศ กำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวั …

ประกาศ กำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ Read More »

เอกสารประกอบการชี้แจง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

* ดาวน์โหลดเป็นเอกสาร PDF **อ้างอิง : กองกิจการพิเศษ สำ …

เอกสารประกอบการชี้แจง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More »

เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙

เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เลือกตั้งกรรมการกอ …

เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ Read More »

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ Read More »

แนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙

ผู้สมัครหมายเลข ๑ รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดี …

แนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙

 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง *แหล่งข่าว : http …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ Read More »

ผลการจับฉลากผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พร …

ผลการจับฉลากผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ Read More »

e-Book วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 78

*แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์กองทุนฯ) : https://pvd.mcu.ac.th/ …

e-Book วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 78 Read More »