ข่าวประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม

สถิติการลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

*แหล่งข้อมูล : https://datastudio.google.com/s/gDTGTkci …

สถิติการลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ส …

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ Read More »

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาว …

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ Read More »

เว็บไซต์กิจกรรมวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๔

เพิ่มช่องทางสำหรับกิจกรรมวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เ …

เว็บไซต์กิจกรรมวันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๔ Read More »

สถิติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข

สถิติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจ …

สถิติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่ …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจ …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs Read More »