ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ประกาศรับผลงานชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ ดาวน …

ประกาศรับผลงานชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้    

แจ้งประกาศเรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา …

แจ้งประกาศเรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก Read More »

ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ (PDF) *ประกาศอื่นๆ https://ce …

ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน Read More »

กองกลางจัดประชุมจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. …

กองกลางจัดประชุมจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก Read More »

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดรับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย …

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดรับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

  *ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

    *ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้  

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน “๑๑๘ ปี ชาตกาล” เจ้า …

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) Read More »