แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำลังโหลด… จำนวนคนดู : 102

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำลังโหลด… จำนวนคนดู : 35

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำลังโหลด… จำนวนคนดู : 23

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิกา …

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสวัสดิการ กองกลาง Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ …

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงาน …

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงาน …

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี Read More »

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบ …

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร Read More »

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกส่วนงานตอบแบบสอบถามแบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกรูป/คน ทุกส่วนงาน …

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกส่วนงานตอบแบบสอบถามแบบสำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ Read More »