ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา…
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย…
Read More
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา…
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ…
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ…
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง มหาวิทยาลัย

ประกาศกำหนดวันหยุด และวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

*ดาวน์โหลดเอกสารประก…
Read More
ประกาศกำหนดวันหยุด และวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี ๒๕๖๖

*ดาวน์โหลดเอกสารประก…
Read More
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๓๕ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา…
Read More
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๓๕ อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา…
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา…
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัย

เมนูแนะนำ