วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดวันหยุดและวันทํางานชดเชย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดวันหยุดและวันทํางานชดเชย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มจร ส่วนกลาง เปิดบริการพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเอง

ตามที่มหาวิทยาลัย ได...
Read More

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

        ตามที่มหาวิท...
Read More
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

        ตามที่มหาวิท...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๓ อัตรา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๓ อัตรา

คณะกรรมการบริหารงานบ...
Read More
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๓ อัตรา

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

   &n...
Read More

ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง มจร อยุธยา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More