ชมนิทรรศการการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๔

ชมนิทรรศการการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๔

ในวันครบรอบ ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข

ทางเว็บไซต์ https://km.mcu.ac.th/