ม จ ร ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560 การนี้ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น อธิการบดีให้โอวาทธรรมปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมงาน ต่อด้วยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ก่อนจะปิดงานด้วยการจับของขวัญ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน

รูปภาพ : กองสื่อสารองค์กร

ข่าว      : พระธนิน อนาลโย

15936791_4128681730574466_1473660845873586065_o15896398_4128682740574365_1846303496579818687_o15937242_4128682300574409_6916684974278586492_o15994669_4128682627241043_4644816957302646625_o15874797_4128682120574427_7395413753040956572_os__2514992s__2514994