วันอาทิตย์, มิถุนายน 13

ประกาศรับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง รับสมัครถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มจร ประกาศรับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์  และตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ ดังนี้

๑.บุคลากร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา  ประกอบด้วย
(๑) สังกัด โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  ๒ อัตรา

๒.บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ๑๐ อัตรา ประกอบด้วย
(๑) นักจัดการงานทั่วไป ๓ อัตรา
(๒) นักวิชาการศึกษา  ๔  อัตรา
(๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา
(๔) นิติกร ๑ อัตรา
(๕) นักทรัพยากรบุคคล ๑ อัตรา

๓.ลูกจ้าง ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ ๘ อัตรา ประกอบด้วย
(๑) นักจัดการงานทั่วไป ๘ อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ดาวโหลดตามลิงค์ด้านล่าง

(1) ประกาศ บุคลากร ตำแหน่ง อาจารย์               download-copy
(2) ประกาศ บุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพdownload-copy
(3) ประกาศ ลูกจ้าง   ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพdownload-copy

*    ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันนักขัตฤกษ์
**    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

Share.

About Author