กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

********************************

เปิดรับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก สมัครได้ที่ : https://forms.gle/9vXh1TaQyDRa5uus7

 *** ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ***

 

กำหนดการ

  • ๕ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิดรับสมัครสมาชิก
  • ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อและเลขที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  • ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก
  • ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศผลการเลือกตั้ง

*รายละเอียดเพิ่มเติม (ดังเอกสารด้านล่างนี้)


*แหล่งข่าว : https://pvd.mcu.ac.th/?p=553