วันพุธ, สิงหาคม 4

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

กำหนดสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคาร สำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามลิงค์ประกาศด้านล่าง

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ฯ

Share.