ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (กุมภาพันธ์ 2560)

1.บุคลากร ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

2.บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

3. ลูกจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่