ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนคัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๑.บุคลากร ตำแหน่งวิชาการ    ดาวโหลดประกาศ  คลิกที่นี่

๒.บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ  ดาวโหลดประกาศ  คลิกที่นี่

๓.ลูกจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ  ดาวโหลดประกาศ  คลิกที่นี่