ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (พฤษภาคม 2560)

๑.บุคลากร ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี้

๒.บุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี้

๓.บุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จำนวน ๖ ตำแหน่ง(อัตราจ้าง) ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี้

หมายเหตุ : วันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง