รหัสผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (Password) ผิด ทำอย่างไร…เมื่อโดนระบบล๊อก

ปลดล๊อครหัสผู้ใช้งาน (Username) ได้ด้วยตนเอง

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ –> K-Cyber Provident Fund

  2. เลือก “ลืมรหัสผ่าน”

*สมาชิกต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

  1. ข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (Username เดิม)
  2. E-mail ที่สมาชิกลงทะเบียนในระบบ

**Username และ Password สามารถใช้ได้ทั้ง K-My PVD (แอพ) และ K-Cyber PVD (เว็บ)

***แหล่งข่าว : https://pvd.mcu.ac.th/?p=1150