ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้ (PDF)