ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เร็วขึ้น

สำหรับบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 17 – 21 มิถุนายน เข็มที่ 1 ไปแล้ว นั้น‼️
และได้วันนัด “เดือนตุลาคม” ทาง โรงพยาบาลศิริราช ขอแจ้งเลื่อนฉีดวัดซีน เข็ม 2 เข้ามาใน “เดือนกันยายน” ตามรายละเอียด ด้านล่างนี้

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามวันที่นัดหมายเดิม

หากมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์โรงพยาบาลศิริราช https://www.si.mahidol.ac.th

แหล่งข่าว : FB กองสื่อสารองค์กร มจร