วันพุธ, สิงหาคม 4

ระบบการทำงานของโปรแกรม HR LOGICS

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

กองกลางได้เล็งเห็นความสำคัญด้านบริหารงานบุคคลเป็นสำคัญ จึงได้มีการนำโปรแกรม HR LOGICS มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดระบบการทำงานของโปรแกรมดังภาพข้างต้น

Share.