วันพุธ, สิงหาคม 4

มจร ส่วนกลาง เปิดบริการพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเอง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้พัฒนาสารสนเทศบริหารงานบุคคล และเปิดให้บริการพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเอง ผ่านระบบ Employee Self Service: ESS

บุคลากร ลูกจ้าง ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างผ่านระบบของมหาวิทยาลัย สามารถพิมพ์ใบสำคัญรับเงินเดือนได้ด้วยตนเอง จากหน้าเว็บไซต์ https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Login.aspx

ผู้ใช้งานสามารถชมวิธีการเข้าใช้งานจาก คลิปตามลิงค์นี้ https://youtu.be/mX77OdT9090

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.