มจร ส่วนกลาง เปิดบริการพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเอง

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้พัฒนาสารสนเทศบริหารงานบุคคล และเปิดให้บริการพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเอง ผ่านระบบ Employee Self Service: ESS

บุคลากร ลูกจ้าง ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างผ่านระบบของมหาวิทยาลัย สามารถพิมพ์ใบสำคัญรับเงินเดือนได้ด้วยตนเอง จากหน้าเว็บไซต์ https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Login.aspx

ผู้ใช้งานสามารถชมวิธีการเข้าใช้งานจาก คลิปตามลิงค์นี้ https://youtu.be/mX77OdT9090

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง