ประกาศเลื่อนการอบรมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

  • ระยะที่ ๑ (เดิม) วันที่ ๘ – ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  • เปลี่ยนเป็น วันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์กลุ่ม : สายอาชีพ มจร