ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน

“๑๑๘ ปี ชาตกาล” เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์

**********************

กำหนดการ

  • วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
  • เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมหลัก

  • ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  • บำเพ็ญกุศลบูชาคุณเจ้าประคุณสมเด็จฯ
  • ปาฐกถาพิเศษ
  • เสวนาวิชาการ (ภาษาไทยและอังกฤษ)
  • ตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยในโอกาสครบ “๑๑๘ ปี ชาตกาล”

🔴🔴🔴🔴🔴ลงทะเบียนร่วมงาน : https://forms.gle/82Eh6yfH4yRg9nYp9

🌏 มีเกียรติบัตรมอบให้

💧 ขออาราธนา/เรียนเชิญ ร่วมทำบุญกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย อุทิศถวายส่วนกุศลในโอกาสครบรอบ 118 ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)
💧 สอบถามได้ที่ LINE “กองทุนพัฒนา มจร (MCU Fund)” https://line.me/ti/g2/nQ8PD0jOsm0BjNGEFWBpzQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

*ดาวน์โหลดกำหนดการ