ข่าวที่มีดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕ …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ปฎิทิน กบม ๒๕๖๒)

เรื่อง ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ปฎิทิน กบม ๒๕๖๒) Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เ …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การจัดทำผลงานฯ สำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ”

จำนวนคนดู : 6