Phramahanimit Thirapanyo

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย Read More »

กองกลาง สรุปการเรียนรู้ การจัดทำ Workshop แผนพัฒนารายบุคคล (IDP )

#บุคลากร กองกลาง ได้กำหนดเป้าหมายระดับส่วนงานร่วมกัน ใน …

กองกลาง สรุปการเรียนรู้ การจัดทำ Workshop แผนพัฒนารายบุคคล (IDP ) Read More »

มจร วังน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล …

มจร วังน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพื่อให้การสัมมนาทางวิชการและงานพิธีประสาทปริญญาของมหาว …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล …

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัคร Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เช …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไฟ …

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” รุ่นที่ ๔

โครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” …

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” รุ่นที่ ๔ Read More »