ประกาศรับผลงานชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารประกา…
Read More
ประกาศรับผลงานชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนฯ ร้อยละ ๔-๑๕%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ…
Read More
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนฯ ร้อยละ ๔-๑๕%

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เล…
Read More
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

*ดาวน์โหลดเอกสารประก…
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕

แจ้งประกาศเรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

ประกาศคณะกรรมการกองท…
Read More
แจ้งประกาศเรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

*ดาวน์โหลดเอกสารประก…
Read More
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

กองกลางจัดประชุมจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกา…
Read More
กองกลางจัดประชุมจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดรับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ…
Read More
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดรับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

  *ดาวน์โหลดเอก…
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

    *ดาวน์…
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย