Category: การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

๑.การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย 4.0  โดย พระเดชพระค …

เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ Read More »