เอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล มจร

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 143
  • File Size 48.29 MB
  • File Count 1
  • Create Date 15 กุมภาพันธ์ 2017
  • Last Updated 24 กุมภาพันธ์ 2017

เอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล มจร

hrlogics

เพื่อให้การบริหารสารสนเทศบุคลากร มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันต่อความต้องการและการตัดสินใจของผู้บริหาร และสามารถให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนสารสนเทศแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร ระบบบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบเงินเดือน และระบบบริการตนเองของบุคลากร

ขอให้ส่วนงานที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดาวน์โหลดและใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรม ซึ่งสามารถจัดพิมพ์เป็นเล่มได้ด้วยตนเอง  หรือเปิดดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การแสดงผลตามที่สะดวก