วันพุธ, สิงหาคม 4

ตัวอย่าง บันทึกแจ้งสิ้นสุดการจ้าง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Download15
Stock
File Size564.00 KB
Create Date5 สิงหาคม 2020
Download

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม ครั้้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแนวทางการจ้างลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เนื่องจากสภาพคล่องและควบคุมค่าใช้จ่าย ที่ประชุมมีมติให้ปรับลดลูกจ้างเงินรายได้ส่วนกลาง ร้อยละ ๕๐ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง และกองนิติการ ได้จัดทำตัวอย่างบันทึกแจ้งสิ้นสุดการจ้าง เพื่อให้ส่วนงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ รายละเอียดตามลิงค์บันทึกด้านล่างนี้

 

ตัวอย่าง บันทึกแจ้งสิ้นสุดการจ้าง

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.