คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายใน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร ประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 39
  • File Size 8.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 9 มกราคม 2021
  • Last Updated 9 มกราคม 2021

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายใน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร ประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

โดย  ฐิตารี วงศ์สูง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ กลุ่มงานการเงิน สำนักงานวิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

  1. คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
  2. คู่มือปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร และการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่