ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 263
  • File Size 3.95 MB
  • File Count 1
  • Create Date 1 มิถุนายน 2017
  • Last Updated 7 มิถุนายน 2017

ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

01_กระบวนงานขออนุมัติจ้างลูกจ้าง

02_แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอจ้างลูกจ้าง

03_ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี61

04_ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-สัญญาจ้างลูกจ้าง

05_แบบหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้าง

06_CheckListรายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส.ฯลฯ

07_บค.๓๘ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิชาการ

08_บค.๔๐ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ปฏิบัติการ

09_บค.49 สัญญาจ้างลูกจ้าง

10_บค.29 สัญญาจ้างผู้เกษียณ

11_บค.๕๖ สัญญาค้ำประกัน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ

6100.13-แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย-กรอบอัตรากำลัง

ประกาศ-มจร-มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ2560

ประกาศ-มจร-หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง59