Category: เอกสารทั่วไป

เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper) ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( …

เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper) ครั้งที่ 3 Read More »

เอกสารประกอบการทดสอบใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPape …

เอกสารประกอบการทดสอบใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร Read More »

เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper) ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( …

เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper) ครั้งที่ 2 Read More »

เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper) ครั้งที่ 1

  เรื่อง (Contents) สื่อ (Medias) เอกสารประกอบการอ …

เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper) ครั้งที่ 1 Read More »

เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

๑.การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย 4.0  โดย พระเดชพระค …

เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ Read More »

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน

มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนส่วนงานหรือผู้ที่ได้ร …

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน Read More »