วันพฤหัสบดี, เมษายน 15

กลุ่มงานสวัสดิการ

 


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เข้าสู่เว็บไซต์กองทุนฯ


งานค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่น
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล       download-copy
  • สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร          download-copy
  • สวัสดิการงานฌาปนกิจศพ        download-copy
  • สวัสดิการเงินทุนการศึกษา       download-copy
  • สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  download-copy

งานส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
  • ตรวจสุขภาพประจำปี               download-copy